Hur får jag ett säkerhetsmärke i SalesForce Lightning?
Varför behöver du ett säkerhetstoken i SalesForce Lightning?

Om du försöker logga in på SalesForce-kontot i en  IP-adress‌  som inte har inkluderats i företagets  IP-adress‌  för betrodda intervall, kommer det att vara obligatoriskt att få ett säkerhetstoken för att kunna logga in från en annan plats.

Logga in på SalesForce-konto

Det här säkerhetsförfarandet kommer att säkerställa att den  SalesForce-plattform‌  som används av ditt företag inte kan nås av någon annanstans - och särskilt reglerar hur andra människor kan använda SalesForce från ett annat land.

Hur använder man SalesForce?

Därför, innan du åker på en affärsresa, arbetar från din egen mobila enhet, på din personliga Internet-anslutning, se till att du får ett säkerhetsmått för att kunna logga in på SalesForce-konto senare!

Återställ din säkerhetstoken - Salesforce Hjälp
Organisera och boka affärsresor
Support för mobilenheter

Hur får jag ett säkerhetsmärke i SalesForce Lightning? Interface example

Se nedan en fullständig genomgång av hur du får säkerhetstoken i  SalesForce Lightning‌  och följ det för att få ett säkerhetsmått innan du går på affärsresa eller arbetar fjärrstyrt från en mobil enhet på en annan  IP-adress‌  än en från ditt företag.

inställningar> min personliga information> återställ mitt säkerhetstoken> återställ säkerhetstoken> kolla e-post

När du har loggat in ditt SalesForce-konto, leta upp din användaravatarikon i det övre högra hörnet.

Klicka på din avatar och öppna inställningarna precis under ditt användarnamn.

I inställningarna navigerar du till min personliga informationsmeny och öppnar sedan återställ min undermeny för säkerhetstoken.

Det kan också hittas med hjälp av sökfältet för snabbsökning.

SalesForce får alternativ för säkerhetstoken i inställningar

I återställ mitt alternativ för säkerhetstoken i SalesForce-gränssnittet klickar du på knappen för återställning av säkerhetstoken som är tydligt synlig.

Kom ihåg att om du återställer ditt SalesForce-säkerhetstoken kommer du att inaktivera det tidigare säkerhetstoken.

Nästa steg är att kontrollera e-postmeddelandet som har använts för att registrera det specifika Salesforce-kontot.

Salesforce-säkerhetstoken mottaget via e-post

I dina e-postmeddelanden bör du inom några minuter få ett nytt säkerhetstoken, som nu kan användas för att få åtkomst till ditt Salesforce Lightning-konto på distans från vilken plats som helst utanför ditt företagsregistrerade IP-adress.
Liknande artiklar

SalesForce: radera användaren i några enkla steg

SalesForce: radera användaren i några enkla steg

Det är inte möjligt att ta bort användare i SalesForce-plattformen, eftersom uppgifterna bevaras av historiska och säkerhetsskäl. Du kan dock helt enkelt inaktivera en användare och därmed tillåta honom att logga in på SalesForce-konto och använda SalesForce alls, förutsatt att du har de administrativa rättigheterna som krävs för det.


kommentarer (0)

Lämna en kommentar